Pascal Losekoot erelid!

Tijdens de Algemene Vergadering van 28 oktober jl. nam de Baarnse Schaakvereniging o.a. afscheid van Pascal Losekoot als bestuurslid. Omdat hij wel erg veel voor onze vereniging heeft betekend en nog betekent, werd Pascal op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering tot erelid benoemd.

Pascal Losekoot sinds 28-10-2016 erelid van Baarnse Schaakvereniging (foto: Henri Spijkerman)

Pascal Losekoot sinds 28-10-2016 erelid van Baarnse Schaakvereniging (foto: Henri Spijkerman)

Door zijn enorme staat van dienst is het volkomen terecht dat Pascal tot erelid werd benoemd. Dat vond de Algemene Vergadering ook unaniem. Gelukkig blijft Pascal ook ‘gewoon’ lid van onze vereniging. Na circa 21 jaar onafgebroken in het bestuur, zal het voor het nieuwe bestuur wennen zijn om door te gaan zonder Pascal. Als jeugdleider wordt Pascal opgevolgd door Jan Kessler.

De nieuwe jeugdleider, Jan Kessler

De nieuwe jeugdleider, Jan Kessler


Ook Daan Lensink nam na 7 jaar afscheid als bestuurslid. Ed Duister volgt hem op als intern wedstrijdleider.
Daan tijdens een onderlinge partij tegen Ed (niet zichtbaar hier) begin 2016 (foto: Ton Koekkoek

Daan tijdens een onderlinge partij tegen Ed (niet zichtbaar hier) begin 2016 (foto: Ton Koekkoek

Ed Duister, de nieuwe intern wedstrijdleider (foto: Ton Koekkoek)

Ed Duister, de nieuwe intern wedstrijdleider
(foto: Ton Koekkoek)