2005

Bekercompetitie reglement


Baarnse Schaakvereniging -Reglement bekercompetitie 2005-2006De bekercompetitie is een knock out competitie. De indeling geschiedt door middel van loting.
Voor het begin van de bekercompetitie zal een kalender gepubliceerd worden waarin de speeldata van elke ronde en de termijnen waarin een ronde gespeeld moet zijn vermeld staan.

De uitslagen van de bekerwedstrijden tellen mee voor de interne competitie.

Er wordt één wedstrijd gespeeld, waarvan de winnaar doorgaat naar de volgende ronde en de verliezer uitgeschakeld is van verdere deelname aan deze competitie. Bij remise gaat degene die op dat moment de laagste clubrating heeft, door naar de volgende ronde.

Wanneer een wedstrijd niet gespeeld wordt binnen de gestelde termijn, beslist de wedstrijdleider wie doorgaat naar de volgende ronde. Dit gebeurt ten alle tijde in overleg met beide spelers en een bestuurslid.

De wedstrijden worden in beginsel op vrijdag gespeeld. Het speeltempo bedraagt 1.30 uur per persoon voor de eerste 35 zetten en vervolgens 15 minuten per persoon voor de rest van de partij (speeltempo 2).

Auteur: Michiel van Schaik

—Michiel van Schaik