Algemene Vergadering

Vrijdag 25 oktober jl. werd de jaarlijkse ledenvergadering van de Baarnse Schaakvereniging gehouden. Acht leden namen de moeite om het bestuur aan te horen.

Een snelle en goed verlopen ledenvergadering was al iets over negen uur afgelopen. Prijzen werden uitgereikt, waarbij Mario Lambrechts werd uitgeroepen tot ‘vrijwilliger van het jaar’. Bestuur deed het goed, dus mag (en wil) blijven. Contributie blijft gelijk dankzij een sluitende begroting. Vooral de – helaas afwezige – Frits Kok heeft als penningmeester ‘wonderen’ verricht door de contributieachterstand helemaal weg te werken. Jeugdleider Rob Boss deed een dringende oproep aan de volwassen leden om hun gezicht ook eens tijdens de jeugdavonden te laten zien.
Een foto van het bestuur mag dus ook best eens pronken op onze website!

foto: Ton Koekkoek